Reklam En Önemli İletişim Aracıdır

Reklam En Önemli İletişim Aracıdır
05.10.2020
738
Reklam En Önemli İletişim Aracıdır

İletişim nedir? Sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevap aslında bize
reklamın iletişimdeki önemini açıklayacaktır.

Genel olarak kavramın sözlük tanımlarına bakılırsa; “iletişim bir yerden, bir kişiden, bir makinadan bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermedir.” (Bilişim Terimleri Sözlüğü, 1981)

İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb. simgeler kullanılarak iletilmesidir.”(Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, 1995, s.168) Shannon ve Weaver’ın “Mathematical Theory and Communication” (1949) adlı yapıtlarındaki tanımlarında ise iletişim sözcügü, en geniş anlamda bir aklın bir başkasını etkilediği tüm işlemleri içerir. Shannon ve Weaver; “etkileme” amacını göz önüne alarak iletişimi, bir düşünce veya
mekanizmanın bir başkasını etkileyebilmesi şeklinde tanımlamaktadırlar. (İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara 1990, s. 62) Diğer bir tanımda ise iletişim; “bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci” (M.Wayne Delozier, The Marketing Communications Process, New York, McGraw, Hill Book Co.,
1976, s.1) olarak belirtilmiştir.

Tüm bu iletişim çalışmalarından hareketle; en basit ifadesiyle iletişimi şu şekilde tanımlamak mümkündür: “İletişim, iletilmek istenen materyalin, istenen herkes tarafından kolayca anlaşılması amacıyla bilgi, kanaat ya da düşüncenin yazılı, sözlü, ve görsel araçlarla veya bunların hepsinin ya da birkaçının bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya gönderilmesidir.” (S. Stuart, İletişim, MEB Yayını, No: 2916, Ankara 1995, s. 324)

Görüldüğü gibi iletişim, bir ileti alışverişi şeklinde, çift taraflı bir kavramdır. Latince kökenli “communication” sözcüğünün karşılığı olan iletişim; “benzeşenlerin oluşturduğu ortaklık ya da topluluk” anlamına gelen “communis” sözcüğünden gelmektedir. Dolayısıyla, insan yaşamının, toplumsal kültürel düzenin “olmazsa olmaz” bir koşuludur. İnsanların ilişki kurduğu her yer ve durumda, toplumsal yaşamın oluşturulmasında, bir iletişim süreci yaşanır. Bu nedenle iletişim kavramının özünde, toplumsal nitelikli bir etkileşim ve paylaşım da dile getirilmektedir.(F. Kocabaş vd., a.g.e., s. 12) “Birbirlerine, ortamlarındaki nesneler, olaylar ve olgularla ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karsısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimlerine iletişim denmektedir.”(Ünsal Oskay,
İletişimin ABC’si, Der Yayınları, )İstanbul 2001, s.9)

Tanımlar içerisinde dikkat edilmesi gereken üç önemli nokta vardır:
İletişimden söz edebilmek için en az iki taraf olmalıdır.
Bu iki taraf arasında, düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmalıdır.
İletişim, bir süreç olma özelliğine sahiptir.

İletişim tarihinde “süreç”; bir kaynağın, istenen bir etkiyi yaratabilmek için alıcıya iletilmek üzere ileti üretmesi diye tanımlanır. (Ayseli Usluata, İletişim, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları, İstanbul 1994, s.14) İletişim süreci, kaynağı oluşturduğu herhangi bir iletinin, uygun bir araçla, bir kişiye veya gruba gönderilmesi işlemidir. Kaynak durumundaki bir kişinin, çevresinden algıladığı bir olayı, veriyi, iletiyi kodlayıp (sinyale dönüştürüp) belirli bir kanal veya araç aracılığıyla alıcı durumundaki hedef kişi veya kitlenin (duyarak, okuyarak, izleyerek) algıladığı kodu anımsayıp, anlaşılıp
anlaşılmadığını belirtecek geribildirimi kodlayarak yeniden kaynağa iletmesi; “iletişim sürecini açıklamaktadır. Etkili iletişim için hedef kitlenin gereksinimleri, satın alma davranışları, temas noktaları vs. gibi etkenler değerlendirilerek reklam verilmelidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?