Reklamın Markalaşmaya Etkisi

Reklamın Markalaşmaya Etkisi
05.10.2020
617
Reklamın Markalaşmaya Etkisi

Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan veya belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici işaret, marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajıyla bunların birlikte sunuluşları, marka olarak değerlendirilmektedir.

Pazarlamacılar, ürünlerinin tanınırlığını artırmak, satın alınmasını sağlamak için tüketicinin zihninde marka hakkında olumlu ve güçlü çağrışımlar oluşturmakta böylece marka farkındalığını genişletmektedir. Hangi ürün grubu olursa olsun marka için gerek farkındalık yaratmada gerekse imaj oluşturmada pazarlama iletişimi etkinliklerinin desteğine başvurulur.
Marka farkındalığı oluşturmada en etkili iletişim aracı reklamdır. Reklamın genel işlevleri dikkat çekmek, ilgi uyandırmak ve bu ilgiyi satın alma işlevine dönüştürmektir. Bu açıdan reklam, gerek görsel gerek işitsel duyulara hitap ederek tüketicinin zihninde markaya ait bir iz düşüm bırakabilmektedir. Burada önemle üzerinde durulması gereken, hedef kitlenin iyi analiz edilmesi ve mesaj içeriğinin buna göre oluşturulmasıdır.

Reklam markalaşmak için vazgeçilmezdir…
Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.
Tüketicide firmaya bağlılık yaratır.
İkame malları yüzünden satış kaybı tehlikesini önler.
Marka kullanılması malı pazarlama kanallarına doğru çeker; zira iyi tanınan marka aracı kuruluşlarca aranır.
Fiyat istikrarına olumlu etki eder.
Aracılar marka adı olan malları tercih ederler.
Diğer yandan bir markanın gücü, satın alma davranışını etkileme yeteneğinde yatar. Reklamın markalaşmaya etkisi burada da kendisini gösterir.

Markanın tüketiciler açısından, malın tanınmasını sağlaması, kalite açısından güven unsuru olması, mal hakkında bilgi vermesi ve tüketiciye korunma imkanı vermesi açısında faydaları vardır. Bir mal veya hizmetin marka haline gelmesi için markanın yayılma alanını geniş tutmamak gerekir.
Yani Markayı bir işletmenin tüm mal ve hizmetlerinde kullanmaya çalışmak markanın gücünü zayıflatmak anlamına gelir. Bazı markalar vardır ki hemen hemen hiç reklam yapmazlar veya reklam harcamaları büyüklükleri ile karşılaştırıldığında son derece küçüktür. Buna karşın son derece güçlüdürler. Örneğin Amerikan şirketleri içinde ilk sırayı alan Wall Mart’ın reklam harcaması hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bununla beraber marka doğduktan sonra reklam yapmak son derece önemlidir. Fakat tek başına reklam marka gücü açısından yeterli olmamaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?