Basılı Reklam

Anasayfa » Basılı Reklam

Ürün ya da hizmet sunumu için planlanan reklam ya da reklam kampanyasının en önemli aşamalarından biri reklam ortamının seçilmesidir. Yapılacak yanlış seçim reklam mesajının hedef kitleye ulaşamamasına sebep olur. Bu da yapılan harcamaların, zamanın ve emeğin boşa gitmesine neden olur. Reklam ortamları mesaj ve hedef kitlenin buluştuğuyerdir. Reklam ortamı seçiminde reklam araçlarının ve hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmiş olması gerekir. Reklam ancak böylece saptanan amaca erişmiş olur.

Kitle iletişim araçlarının ayrıcalıklı konumları medyaları kullananların değişik biçimde yararlanmalarını gerektirir. Reklam kampanyası süreci içinde medya kullanım kararı alınırken kullanım biçimleri önem kazanır.

Basılı medyalar, mesajların hedef kitlesine yazı, fotoğraf, grafik ve benzeri görsel unsurlarla ulaştırıldığı medyalardır. Basılı reklam araçları ile yapılan reklamlar yayın yapan reklam araçlarında yer alan reklamlara göre daha kalıcıdır. Basılı reklam ortamlarıyla reklamlar hedef kitleye kolaylıkla ulaşırlar, okuyucuya gün boyu seslenirler.

Basılı reklam ortamlarında reklamlar, yayın yapan reklam ortamlarına göre daha az bütçe gerektirirler. Reklam verenin, reklamı son teslim tarihinin kısa olması güncel olaylarla bağlantılı reklam verebilme şansını arttırır. Basılı reklamlar kesilip saklanabilir, tekrar gözden geçirilebilir

Basılı reklam mecralarına;
  • * Gazete
  • * Dergi
  • * El ilanı
  • * Katalog
  • * Broşür vs. gibi örnekler verilebilir.

Gelişen teknolojinin gazete ve dergilerin trendini düşürdüğü bir gerçek, ama hala ciddi bir kitle: sabah kahvaltılarında, otobüste, herhangi bir şehrin; herhangi bir köşesinde bütün dikkatiyle elinde tuttuğu gazeteyi okuyor. Ve en önemlisi o gazeteyi evinin bir köşesinde yıllarca saklayabiliyor. Gazete reklamlarıyla, müşterimizin bu sıcak ve samimi ortama girmesini sağlıyoruz.

Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?