Reklam – Reklamı

Reklam – Reklamı
01.09.2020
1.288
Reklamı düşünelim


Reklam; malların, hizmetlerin veya fikirlerin geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karşılığında kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır diye tanımlandığı gibi tüketici yönünden, iletişim süreci, bilgilendirme ve motive etme açısından çok çeşitli tanımları da yapılabilmektedir. Reklamcılığı da “Bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam
içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür “ diye geniş bir
şekilde tanımlayabiliriz. Reklamı planlarken bilmemiz gerekenler;

Reklamın Özellikleri

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak reklama ait özellikleri şöyle özetleyebiliriz:


• Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir öğedir.
• Reklam, belirli bir ücret karşılığında yapılır.
• Reklam, reklam verenden tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir iletiler bütünüdür.
• Reklam, bir kitle iletişimidir.
• Reklamı yapan kişi, kurum ve kuruluş bellidir.
• Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.
• Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır.
• Reklam, diğer pazarlama iletişimi öğeleri ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli olarak çalışır

Reklamın Amacı

Reklamın temel amacı hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmet ile ilgili olarak tüketiciye bilgi vermek, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır.Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine paralel olarak tüketicinin bilgi ihtiyacı ve bu bilginin mümkün olan en kısa süre içerisinde elde edilmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Reklam da tüketicinin hızlı ve ucuz bir biçimde bilgi edinme ihtiyacını karşılayarak ona hizmet etmektedir. Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise
firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal yada hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar. Bunların dışında reklamın uzun ve kısa vadedeki ortak amacı aşağıdakileri içermektedir.


• Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek,
• Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,
• Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,
• Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,
• Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek. Satış ve iletişim reklamın ana amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri aşağıda belirtilen özel amaçları da vardır.
• İşletmenin saygınlığını sağlamak,
• Kişisel satış programın desteklemek,
• Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek,
• O sektördeki genel talebi artırmak,
• Malı denemeye ikna etmek,
• Malın kullanımını yoğunlaştırmak,

Reklam-Reklamı

• Malın tercihini devam ettirmek,
• İmajı doğrulamak ya da değiştirmek,
• Alışkanlıkları değiştirmek,
• İyi hizmeti vurgulamak,
• Tüketiciyi eğitmek,
• Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek,
• Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek,
• İşletmenin prestijini artırmak. Reklamlar içeriğine, hedef dinleyicilere, coğrafi alana, çekicilik etkisine, kullanılan araca, reklamı verenlere göre sınıflandırılabilir.Reklamcılık uygulaması açısından bazı önemli sınıflandırmalar şunlardır:

1.Reklam içeriği bakımından
a. Mamul reklamı
i. Öncü reklam
ii. Hatırlatıcı reklam
iii. Rekabet edici reklam
b. Kurumsal reklam (işletmenin reklamı)

2.Hedef kitle bakımından
a. Tüketicilere yönelik reklam
b. Aracılara yönelik reklam

3.Coğrafi bakımdan
a. Bölgesel (yerel) reklam
b. Ulusal reklam
c. Uluslararası reklam
d. Global reklam

 1. Kullanılan araç bakımından
  a. Görsel Basın (TV) reklamı
  b. Sözlü Basın (radyo) reklamı
  c. Yazılı basın (gazete, dergi) reklamı
  d. Posta reklamı
  e. Açıkhava reklamı
  f.Elektronik Ortam (internet v.b.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?