Blog

Anasayfa » Blog
Marka vizyonu ve misyonu olan her girişimci için olmazsa olmazlardan en önemli unsurdur. Bir ürünün üretimi için iş gücünüz, makine parkınız ve maddi imkanlarınız olabilir. Ama tescilli ve korunan bir markanız yoksa aslında hiç bir...
Alabileceğiniz en önemli pazarlama kararı, bir ürüne ne ad vereceğinizdir.(Jack Trout)Markanız sizin güçlü yanlarınızın ve becerilerinizin, değerlerinizin ve tutkularınızın ifadesi olmalıdır. Rakipleri taklit etmek yerine, özgünlük anlayışı öne çıkarılmalıdır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi isteği ve insan...
Hedef kitle, reklamın ulaşacağı belirli insanları veya tüketicileri tanımlamaktadır ve hedef pazar tanımından daha geniş ve detaylıdır. Reklam veren son kullanıcının kim olduğunu, satın almayı kimin gerçekleştirdiğini ve satın alma kararını kimin etkilediğini bilmelidir. Örneğin...
Basit bir tanımlama yapmak gerekirse; medya planlama “bir markanın veya hizmetin potansiyel tüketicisine reklamı ulaştırmanın en iyi yolu nedir?” sorusuna cevap verecek bir dizi kararın alınma sürecidir. Bir medya planlamacı şu sorulara ve benzerlerine cevap...
Medya Nedir? Medya günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynamaktadır. Medya üç önemli ihtiyacı gidermektedir; bilgi, eğlence ve reklam. Medya hem taşıyıcı hem de iletici bir sistem olarak görülmelidir. Medya, kendisini ilk planda eğlencenin ve...
Reklam ajansı, “bir reklam kampanyasının yaratılması, ana satış temasının geliştirilmesi, reklam aracının işletmenin onayına sunulması ve çeşitli araçlarla yayınlanması gibi çalışmaları”(Mucuk, 1998: 227) yürütür. Aslında reklam ajansı, işletmenin pazarlama biriminin bir uzantısı olarak düşünülmelidir çünkü...
Tüm reklam çabaları iki grupta toplanır. 1- Reklam çabalarının uygulanması.2- Planın uygulanması. Reklam çabalarını planlama oldukça kapsamlı bir iştir. Ayrıca, reklam planı ile pazarlama planı birbiri ile çatışabilir ya da karışabilir. Bu nedenle de reklam...
Reklam etkinliğinin ölçümüne yönelik teknikleri iki ana grup da inceleyebiliriz. Bunlar iletişim etkisinin ölçülmesine yönelik teknikler ve satış etkisinin ölçülmesine yönelik tekniklerdir. a) İletişim Etkisinin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler Reklamın iletişim etkisini ölçmeye yönelik testlerin temel...
İletişim nedir? Sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevap aslında bizereklamın iletişimdeki önemini açıklayacaktır. Genel olarak kavramın sözlük tanımlarına bakılırsa; “iletişim bir yerden, bir kişiden, bir makinadan bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermedir.” (Bilişim Terimleri Sözlüğü,...
Tüm umudunu reklamın sağlayacağı satış artışına bağlayıp gerekli olan önlemleri almamak reklam veren için çok tehlikeli bir durumdur.“Başlı başına reklam her zaman satışlarda artış yaratmaz; çünkü alıcı üzerinde etki eden tek güç reklam değildir. Reklamın,...
Eğer genel bir tanım yaparsak:” Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon,afiş, tabela gibi medyalar aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş halkkitlelerine tanıtımıdır.” Bu mal ve hizmetlerin nereden, nasıl, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında tüketiciye...
Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan veya belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici işaret, marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajıyla...
Marka, fikri mülkiyet kapsamına giren hakların en somut ve yaygın olarak bilinen türüdür. Bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt eder. Bu özelliği ile tüketici ve üretici arasında bir iletişim...
Reklam verenler için ajans seçimi çok ama çok önemlidir… Acaba reklam ajansı deyince ne anlaşılır biraz değinelim istedim… Reklam ajansları, reklam sektörünün kuruluşlarının en önemliolanıdır. Reklam ajansı, reklam sektörünün farklı farklı alanlarında faaliyet gösterebilmektedir. Reklam...
Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olmasaydı sanayişimdiki seviyesine ulaşamaz, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzdeinsanlar için, sanayi için, bilim için sorun olan konuların çözümü buluşlasonuçlanmaktadır. Bir...
Türkiye’de ilk televizyon reklamı 1972 yılında yayınlanmıştır. O zamandan bugüne kadar gelişen teknoloji televizyon reklamlarını da geliştirmiştir. Televizyon reklamları Türkiye’deki en büyük pazarlardan birisi olmayı başarmış, en çok izlenen dizi ve film yapımcılarına, bu dizilerin...
İngilizce “Search Engine Optimization” ifadesinin kısaltması olan SEO,Türkçede “Arama Motoru Optimizasyonu” anlamına gelmektedir. Web sitenizin, belirli aramalar için arama motorlarındaki ( Google, bing, yahoo, ask.com, aol, blekko, excite, goodsearch, dogpile, mywebsearch, webcrawler, info, infospace, search...
Yaşantımızda ne ifade ediyor ve yaşantımızın neresinde bulunuyor ? Bu sorunun cevabını bulmak için çaba sarfetmek gerekiyor. Yaşantımızın vazgeçilmezi olarak ön sıralarda yer alan bu mecrayı yakından tanımamız gerekiyor. Bir sosyal etkileşim ortamı olan ,...
Whatsapp
Marka Danışmanı
Marka Danışmanı
Merhaba,
Çevrimiçiyiz bilgi almak ister misiniz?